top of page

ספרייה מעוצבת בחלל המגורים

הספרייה נבנתה מפרופילים מרובעים מברזל משולבים ברשת מעוינים קלילה יותר.

היא ממוקמת כתחליף למעקה ובכך משמשת כאלמנט בטיחותי וכתווך המחבר בין המדרגות העולות לקומה השנייה ובין חלל המגורים של הבית.

מיקום: בית פרטי, גבעת עדה

עיצוב פנים: מיה אפל

צלם: הגר דופלט

תאריך הקמה: יוני 2022  

bottom of page